Mansen Asennus

Palokatkot ja saumaukset
turvallisesti ja ammattitaitoisesti

Palokatkot ja saumaukset asiantuntevilla asentajilla

Mansen Asen­nus Oy on Tam­pere­lainen, ammat­ti­taitoinen ja asiantun­te­va palokatko­ja sekä saumauk­sia tekevä yri­tys.

Koulute­tut ja ammat­ti­taitoiset asen­ta­jamme tekevät palokatkot sekä saumauk­set tur­val­lis­es­ti ja palomääräys­ten mukaises­ti kaikki­in kohteisi­in, niin teol­lisu­u­teen kuin talotekni­ikkaan.​

Toimialaamme kuuluvat:

• Palokatkot
• Ele­ment­ti­saumauk­set
• Silikon­isaumauk­set
• Uus­in­ta saumauk­set
• Ure­taani vaah­do­tuk­set

Käytössämme on vain korkealuokkaiset CE-merkityt
ja ETA-hyväksytyt materiaalit